Комунална инспекција

Контролне листе:

ИД листа 001 контролна листа о уређењу одржавању гробља и сахрањивању

ИД листа 002 контролна листа о радном времену угоститељских објекта

ИД листа 003 контролна листа о радном времену трговинских објекта

ИД листа 004 контролна листа управљање и одржавање путева

ИД листа 005 контролна листа заштита улица и путева

ИД листа 006 контролна листа заштита улица и путева

ИД листа 007 контролна листа заштита улица и путева забрањене радње

ИД листа 008 контролна листа септичке јаме

ИД листа 009 контролна листа о ауто такси превозу

ИД листа 010 контролна листа држање домаћих животиња копитари папкари и живина осочна јама и ђубрана

ИД листа 011 контролна листа држање домаћих животиња копитари папкари и живина

ИД листа 012 контролна листа држање домаћих животиња голубови и перната живина

ИД листа 013 контролна листа пси и мачке

ИД листа 014 контролна листа јавна канализација

ИД листа 015 контролна листа прикључење на градски водовод

ИД листа 016 контролна листа снабдевање водом за пиће

ИД листа 017 контролна листа стамбено и стамбено пословног простора

ИД листа 018 контролна листа пијаца

ИД листа 019 контролна листа комунални ред

ИД Листа 020 Контролна Листа Јавна Канализација

ИД листа 021 контролна листа јавно осветљење

ИД листа 022 контролна листа јавне зелене површине

ИД Листа 023 Контролна Листа Управљање И Одржавање Некатегорисаних Путева

Ид Листа 024 Контролна листа - погребна делатност