Kонтакт телефони за пријављивање бирача који желе да гласају ван бирачког места:

064 886 77 67

064 886 77 02

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

 

У периоду од 1.октобра до 31.октобра 2022.године, доктраје попис становништва, Пописна комисија Општине Ражањ организује дежурство у просторијама пописнекомисије радним данима као и суботом и недељом од 8:00 до 20:00 часова.

Број телефона на којем грађани могу да поставе питања у вези са пописом или да поднесу притужбу на радпописивача је 037/3841217 и 064/8867880.

Електронска огласна табла

Погледајте све податке на огласној табли >>