Opštinska uprava

Opštinska uprava se obrazuje za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti opštine Ražanj i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine opštine Ražanj, Predsednika opštine i Opštinskog veća.


  • Organizacione jedinice

    U Opštinskoj upravi kao jedinstvenom organu, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova

  • Mesne kancelarije

    Na teritoriji Opštine Ražanj, u okviru Odeljenja za društvene delatnosti opštu upravu, pravne i zajedničke poslove, obrazuju se Matična područja