Elektronska oglasna tabla

Uvođenjem Elektronske oglasne table na internet stranicama svih organa državne uprave i lokalne samouprave, građani i pravna lica će bez troškova, na jednom mestu moći da vide sva dokumenta.