Elektronske usluge

Proces reforme javne uprave je prioritet Vlade Srbije i fokusiran je na poboljšanje usluga javne uprave prema građanima i privredi. Teži se ka pojednostavljivanju administrativnih procedura i smanjenju vremena i troškova koji su potrebni za obavljanje nekog administrativnog posla sa ciljem da dugotrajno čekanje u redovima postane prošlost.


 • Portal eUprava

  Portal eUprava predstavlja jedinstveno mesto svih elektronskih usluga u Republici Srbiji.

 • Jedinstveni birački spisak

  Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo.

 • Lokalna poreska administracija

  Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administacije Više na sajtu Lokalne poreske administracije (LPA)

 • Izdavanje građevinskih dozvola

  Objedinjena procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP)

 • Geoprostorni podaci

  Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka

 • eKatastar nepokretnosti

  Servis omogućava pretraživanje podataka o nepokretnostima, koji su u Službi za katastar nepokretnosti sa naznačenim datumom ažurnosti bili u statusu "aktivni".

 • еŠalter

  Republički geodetski zavod unapredio je poslovni proces podnošenja zahteva i dostave isprava za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova uvođenjem informacionog sistema e-Šalter.

 • Prijavite nepravilnosti inspekcijama

  Prijavite inspekcijama uočene nepravilnosti preko Kontakt centra za republičke inspekcije!

 • eBeba

  Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet" počeo je sa radom u aprilu 2016. godine sa ciljem da omogući upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, zdravstvenog osiguranja i podnošenje zahteva za roditeljski dodatak elektronskim…

 • eVrtić

  Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelji više ne moraju da odlaze na razne šaltere prilikom prijave dece u predškolske ustanove, već prijavu mogu da obave elektronski na Portalu eUprava.

 • Upis u srednje škole

  Preko specijalizovanih sekcija možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i videti sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama koji mogu pomoći u pravilnom odabiru škole.

 • eParticipacija

  Internet servis eParticipacija. Učešće građana u unapređenju zajednice

 • Portal otvorenih podataka

  Portal otvorenih podataka predstavlja centralno mesto na kojem su objedinjeni otvoreni podaci javnih institucija i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru.