Folklor u prekograničnom regionu – ključ za evropski kulturni identitet

 04. avgust 2021.

interreg ipa cbc Bulgaria-Serbia logo

Strategija oživljavanja, promovisanja i održivog korišćenja kulturnog nasleđa opština Ražanj (Srbija) i Bobovog dola (Bugarska)

Prekogranična saradnja između Republike Bugarske i Republike Srbije je jedna od osovina u razvoju odnosa između dve Balkanske zemlje. Republika Bugarska od 01.01.2007.g. je deo velike porodice Evropske unije, a Republika Srbija ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Stimulisanje zajedničkog razvoja, pre svega pograničnih oblasti je u skladu sa novim realnostima u Evropskoj regionalnoj politici. Prekogranična saradnja može i treba da se razmatra i kao inovativni pristup i regionalno planiranje, koji je kako specifičan, tako i dobitnički, ukoliko bude primenjivan u skladu sa lokalnim uslovima. Njegova inovativnost se sastoji u tome što se njime usklađuju „individualni" modeli i politike razvoja susednih zemalja. S druge strane, ovaj pristup u potpunosti menja ulogu granica - od prepreka koje razdvajaju, one se pretvaraju u simbol „vrata prema drugima", u faktor prosperiteta.

Opštine Ražanj u Srbiji i Bobov Dol u Bugarskoj teže da uspostave odnose dobrosusedske saradnje. Zajednički projekat u oblasti kulturnog nasleđa potrvrđuje da prekogranična saradnja ima višestruke pozitivne efekte na razvoj pograničnog regiona. Izrada ove strategije ima za cilj da doprinose razvoju prekogranične saradnje izgrađivanjem kapaciteta u oblasti strateškog planiranja u oblasti oživljavanja, promovisanja i održivog korišćenja kulturnog nasleđa.

Da bi se ostvarila željena politika prosperiteta i intenzivnog ekonomskog i socijalnog razvoja prigraničnih teritorija neophodan je planski pristup valorizovanju potencijala kulturnog nasleđa koje je stalno dostupno kako lokalnim zajednicama koje tamo žive, tako i potencijalnim posetiocima koje treba privući. Na osnovu toga i kao rezultat intenzivnih kontakata i konsultacija, sačinjena je zajednička vizija razvoja, ciljeva i konkretnih mera, koji bi poslužile kao osnov za realizovanje zajedničkih projekata.

Izrada ove Strategije omogućena je kroz projekat opštine Ražanj naslovljen “Folklor u prekograničnom regionu – ključ za evropski kulturni identitet”, a podržan od strane Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Folklor u opštini Ražanj.pdf