Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката:

Програм уклањања објеката IV квартал 2017

 

Програм уклањања објеката I квартал 2018

Програм уклањања објеката II квартал 2018

Програм уклањања објеката III квартал 2018

Програм уклањања објеката IV квартал 2018

 

Програм уклањања објеката I квартал 2019

Програм уклањања објеката II квартал 2019

Програм уклањања објеката III квартал 2019

Програм уклањања објеката IV квартал 2019

 

Програм уклањања објеката I квартал 2020

Програм уклањања објеката II квартал 2020

Програм уклањања објеката III квартал 2020

Програм уклањања објеката IV квартал 2020

 

Програм уклањања објеката I квартал 2021

Програм уклањања објеката II квартал 2021

Програм уклањања објеката III квартал 2021

Програм уклањања објеката IV квартал 2021

 

Програм уклањања објеката I квартал 2022

Програм уклањања објеката II квартал 2022

Програм уклањања објеката III квартал 2022

Програм уклањања објеката IIII квартал 2022

 

Програм уклањања објеката I квартал 2023

Програм уклањања објеката II. квартал 2023

Програм уклањања објеката III. квартал 2023