Poljoprivreda

Општина Ражањ обухвата 14.798 ха пољопривредних површина, што представља 51% од укупне површине територије Општине.


  • Profil poljoprivrede

    Struktura poljoprivrednih površina odlikuje se velikim udelom obradivih površina koje čine 12.330,75 ha poljoprivrednih površina (83,32%). Ostatak poljoprivrednih površina obuhvataju voćnjaci i vinogradi.