Obrazovanje

Svako ima pravo na obrazovanje i vaspitanje. Delatnost obrazovanja i vaspitanja obavlja ustanova, u skladu sa zakonom. Delatnost obrazovanja i vaspitanja na teritoriji opštine Ražanj obavljaju u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – predškolska ustanova Dečji vrtić „Leptirići“ i u osnovnom obrazovanju i vaspitanju – osnovne škole O.Š. „Ivan Vušović“ u Ražnju i OŠ „Vuk Karadžić“ u Vitoševcu.


  • Predškolske ustanove

    Predškolska ustanova „Leptirići“ počela je sa radom 09.05.1983 godine. Zgrada ustanove ima tri prostorije za decu, fiskulturnu salu, kuhinju, biblioteku i kancelarije koje koriste prateće službe. Dvorište zgrade je prostrano i uređeno.

  • Osnovne škole

    Osnovna škola „Ivan Vušović“ je osnovana 1838. godine od kada radi neprekidno do danas, što je svrstava u red osnovnih škola sa dugom tradicijom. Ime je dobila po Ivanu Vušoviću, prvoborcu NOB-a koji je radio kao sudija u Ražnju.