Lična karta Ražnja

Opština Ražanj pripada Nišavskom okrugu u Republici Srbiji. Prema popisu iz 2011. godine u opštini živi 9.150 stanovnika (2002. je bilo 11.369 stanovnika). Centar opštine je u mestu Ražanj (1.245 stanovnika).


 • Geografski položaj

  Opština zahvata veličinu od 289 km2. Administrativno pripada Niškom regionu, a samu opštinu sačinjavaju 23 naselja.

 • Elektromreža

  Distribucija „Kruševac“, poslovnica Ražanj pokriva teritoriju Opštine, sem naselja Praskovče koje je u nadležnosti Elektrodistribucije Aleksinac. Ukupno ima 3.988 kupaca ( domaćinstava ) i 379 kupaca iz kategorije  virmanski kupci.

 • Komunalna infrastruktura

  JKP „Komunalac“ je odgovorno za rad i održavanje vodovoda, kanalizacionog sistema i komunalnih objekata u Opštini. Osnivač JKP „Komunalac“ je Opština i ima 17 zaposlenih.

 • Mesne zajednice

  Radi zadovoljavanja opštih, zajedničkih i svakodnevnih potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.

 • Putna infrastruktura

  Kroz opštinu Ražanj prolazi najznačajnija drumska komunikacija na području Republike, međunarodni put visokog ranga E-75 (Budimpešta-Beograd-Niš-Skoplje), Koridor 10.

 • Stanovništvo

  Demografska kretanja opštine Ražanj karakteriše konstantna, relativno intenzivna migracija i pogoršanje vitalnih karakteristika stanovništva.

 • Telekomunikacije

  U hijerarhiji Telekom-a, čvorna centrala Ražanj ima rang čvornog područja u okviru Radne jedinice Kruševac (mrežna grupa 037).