Istorija

Iako nisu vršena značajna arheološka istraživanja na teritoriji opštine Ražanj, prilikom izgradnje kuća, kopanja bunara i  sl. nailazi se na vrlo zanimljive arheološke lokacije koje potvrđuju postojanje ovog naselja još p.n.e. Nađeni predmeti koji se čuvaju u muzejima, u Beogradu i Nišu, svedoče da je ovo područje bilo naseljeno u praistorijsko doba.


  • Istorijske znamenitosti

    Od kulturno-istorijskih spomenika starijeg datuma važno je spomenuti manastir Sv. Roman iz IX veka. Manastir se nalazi kraj puta koji vodi od Ražnja prema Kruševcu,  na desnoj obali Južne Morave. Pripada grupi manastira koji su podignuti pre Nemanjić…

  • Istorijski pregled

    Legenda o Ražnju govori o gradu još iz doba Rimljana kada se ovaj grad zvao Arsena, od latinske reči    a r s e n a l e,   u bukvalnom prevodu “magacin za smeštaj ratne spreme”, te se zbog toga i naselje zvalo Arsena.