Skupština opštine

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti


 • Odbornici

  Skupština opštine je predstavnički organ koji čine odbornici, birani od strane građana na neposrednim izborima tajnim glasanjem, na period od četiri godine u skladu sa Zakonom i Statutom.

 • Skupštinska radna tela

  Skupština obrazuje stalna i povremena radna tela

 • Sednice

 • Predsednik Skupštine opštine

  Predsednika Skupštine biraju odbornici tajnim glasanjem na vreme od četiri godine većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

 • Nadležnosti Skupštine opštine

  Nadležnosti koje ima Skupština opštine, u skladu sa zakonom su: