Opštinsko veće


Opštinsko veće bira Skupština opštine na predlog predsednika. Opštinsko veće ima sedam članova. Pored izabranih na osnovu zakona, član veća je po funkciji zamenik predsednika opštine. Predsednik opštine predsedava opštinskim većem. U nadležnosti opštinskog veća je utvrđivanje predloga budžeta opštine, vrši nadzor nad radom opštinske uprave, odlučuje po žalbama na odluke opštinske uprave i daje mišljenje predsedniku opštine po pitanjima za koja predsednik smatra da su od značaja. Članovi opštinskog veća opštine Ražanj, pored predsednika i zamenika predsednika opštine su:

Dobrica Stojković, predsednik opštine,

Saša Milosavljević, zamenik predsednika opštine,

Slaviša Todorović, preduzetnik iz Ražnja,

Milovan Petković, doktor spec. pneumoftiziologije u penziji iz Ražnja,

Jelena Radokanović, ekonomista iz Ražnja,

Slobodanka Jocić dipl. ekonomista iz Ražnja,

Ružica Đukić Janković dipl. inž. ratarstva iz Ražnja.