Organi opštine

Možete direktno da postavite pitanje ili da uputite predlog ili primedbu čelnim rukovodiocima opštine.

Molimo Vas da imate u vidu da opštinski organi vlasti nisu nadležni za sve probleme žitelja opštine Ražanj, već samo za one za koje su ovlašćeni po zakonu.

Skupština opštine

Telefon: 037/3841-174

skupstina@razanj.org

skupstina@razanj.ls.gov.rs

birackispisak@razanj.ls.gov.rs

Predsednik opštine

Telefon: 037/3841-217

kabinetpredsednikaopstine@razanj.org

kabinet.predsednika.opstine@razanj.ls.gov.rs

Načelnik opštinske uprave

Telefon: 037/3841-325

nacelnikopstinskeuprave@razanj.org

nacelnik@razanj.ls.gov.rs

Pisarnica

Telefon: 037/3841-174 lok 15
Elektronska pošta: pisarnica@razanj.org

pisarnica@razanj.ls.gov.rs

ИНФО пулт

INFO pult

Telefon: 037/3841-174

Elektronska pošta: infopult@razanj.org

Pomoćnik predsednika Opštine Ražanj za privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Telefon: 063/639-575
Elektronska pošta: todorovic@razanj.org

pomocnik.predsednika@razanj.ls.gov.rs

Opštinska izborna komisija

Telefon: 037/3841-174

Elektronska pošta: oik@razanj.ls.gov.rs

Odeljenje za privredu i finansije

Telefon: 037/3841-014
Elektronska pošta: privredaifinansije@razanj.org

privreda.finansije@razanj.ls.gov.rs

Računovodstvo i služba budžeta i trezora

Telefon: 037/3841-174 lok 23
Elektronska pošta: sluzbabudzetaitrezora@razanj.org

budzet@razanj.ls.gov.rs

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Telefon: 037/3841-228
Elektronska pošta: kancelarija.ler@razanj.org

kancelarija.ler@razanj.ls.gov.rs

Kancelarija za dečiju zaštitu i boračko invalidsku zaštitu

Telefon: 037/3841-174 lok 15
Elektronska pošta: decijaiborackazastita@razanj.org

decija.boracka.zastita@razanj.ls.gov.rs

Imovinsko-pravna služba

Telefon: 037/3841-174 lok 16
Elektronska pošta: imovinsko.pravna.sluzba@razanj.org

imovinsko.pravni.poslovi@razanj.ls.gov.rs

besplatna.pravna.pomoc@razanj.ls.gov.rs

javne.nabavke@razanj.ls.gov.rs

Kancelarija za mala i srednja preduzeća

Telefon: 037/3841-174 lok 18
Elektronska pošta: kancelarija.msp@razanj.org

msp@razanj.ls.gov.rs

Služba za utvrđivanje, konrolu i naplatu javnih prihoda

Telefon: 037/3841-252
Elektronska pošta: lpa@razanj.org

lpa@razanj.ls.gov.rs

Kancelarija za mlade

Telefon: 037/3841-174
Elektronska pošta: kancelarijazamlade@razanj.org

kancelarija.za.mlade@razanj.ls.gov.rs

Lice za informacije od javnog značaja 

Renata Bajkić
Elektronska pošta: projekti@razanj.ls.gov.rs

Telefon: 064/647-32-03

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ana Rakić
Elektronska pošta: msp@razanj.ls.gov.rs

Telefon: 064/886-77-81


Urbanizam

Telefon: 037/3841-174 lok 24
Elektronska pošta: urbanizam@razanj.org

urbanizam@razanj.ls.gov.rs


Građevinska inspekcija

Telefon: 037/3841-174 lok 24
Elektronska pošta: gradjevinskainspekcija@razanj.org

gradjevinska.inspekcija@razanj.ls.gov.rs

Komunalna inspekcija

Telefon: 037/3841-174 lok 25
Elektronska pošta: komunalna.inspekcija@razanj.org

komunalna.inspekcija@razanj.ls.gov.rs

ekoloska.inspekcija@razanj.ls.gov.rs

Vanredne situacije

Dragiša Jovanović

Telefon: 037/3841-174

Elektronska pošta: vanredne.situacije@razanj.ls.gov.rs

Odbrana

Dragiša Jovanović

Telefon: 037/3841-174

Elektronska pošta: odbrana@razanj.ls.gov.rs

Matična služba Ražanj

Telefon: 037/3841-060
Elektronska pošta: vmat@razanj.org

valentina.lucic@razanj.ls.gov.rs

jasminka.rakic@razanj.ls.gov.rs

Mesna kancelarija Vitoševac

Telefon: 037/845-134

Elektronska pošta: goran.gavrilovic@razanj.ls.gov.rs

Mesna kancelarija Skorica

Telefon: 037/847-130

Elektronska pošta: dragan.todosijevic@razanj.ls.gov.rs

Mesna kancelarija Novi Bračin

Telefon: 037/842-418

Elektronska pošta: dragan.todosijevic@razanj.ls.gov.rs

Poljoprivreda

Dejan Gagić

Telefon: 064/6473202

Elektronska pošta: poljoprivreda@razanj.ls.gov.rs

Javno preduzeće „Putevi Ražanj“

Telefon: 037/3841-546
Elektronska pošta: putevi@razanj.org

Javno preduzeće „Komunalac“ Ražanj

Telefon: 037/3841-116
Elektronska pošta: komunalac@razanj.org

Održavanje sajta:

Ana Nikodijević, sistem administrator.
0373841060,

sistem.administrator@razanj.org

administrator@razanj.ls.gov.rs