Инспекција за заштиту животне средине

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине:

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине за 2016.год.

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине за 2017.год.

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине за 2018.год.

Сагласност министарства на годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине за 2019.год.

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине за 2019.год.

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине за 2020.год.

Годишњи извештај о раду инспекције Заштите животне средине За 2021.год.

Сагласност Министарства На Годишњи Извештај О Раду Инспекције Заштите Животне Средине За 2021.Год.

Годишњи Извештај O Раду Инспекције Заштите Животне Средине За 2022 Годину

Сагласност Министарства На Годишњи Извештај О Раду Инспекције Заштите Животне Средине За 2022.Год.

Годишњи план рада инспекције Заштите животне средине:

Сагласност министарства на годишњи план инспекцијског надзора инспекције Заштите животне средине за 2018.год.

Годишњи план рада инспекције Заштите животне средине за 2018.год.

Сагласност министарства на годишњи план инспекцијског надзора инспекције Заштите животне средине за 2019.год.

Годишњи план рада инспекције Заштите животне средине за 2019.год.

Сагласност министарства на годишњи план инспекцијског надзора инспекције Заштите животне средине за 2020.год.

Годишњи план рада инспекције Заштите животне средине за 2020.год.

Сагласност министарства на годишњи план инспекцијског надзора инспекције Заштите животне средине за 2021.год.

Годишњи план рада инспекције Заштите животне средине за 2021.год.

Сагласност министарства на годишњи план инспекцијског надзора инспекције Заштите животне средине за 2022.год.

Годишњи план рада инспекције Заштите животне средине за 2022.год.

Годишњи План Рада Инспекције За Заштиту Животне Средине За 2023 Год.

Сагласност Министарства На Годишњи План Инспекцијског Надзора Инспекције Заштите Животне Средине За 2023.Год.