Локацијски услови

Списак издатих локацијских услова до 01.02.2015

Решење о одобрењу извођења радова Верзија за објављивање - 20180720103339

Решење о одобрењу извођења радова Верзија за објављивање - 20180720102653

Решење о одобрењу извођења радова Верзија за објављивање - 20180720101310

Нацрт локацијских услова Верзија за објављивање - 20170615100613

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20190221084500

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20180720103128

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20180720102740

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20180424133725

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20171129103818

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20171024083311

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20171024082825

Локацијски услови Верзија за објављивање - 20170516084330

Локацијски услови - 350-552017-02

Локацијски услови - 350-58.2017-02

локацијски услови-350-15.2016-Милкића Драгослав-Варош

локацијски услови-350-4.2016-општина Ражањ-инд.-зона-север

Локацијски-услови -20171218074123

Локацијски-услови 350-38-2017-02

Локацијски услови бр.350-50.2015-02

Локацијски услови бр.350-48.2015-02

Локацијски услови бр.350-46.2015-02

Локацијски услови бр.350-45.2015-02

Локацијски услови бр.350-41.2015-02

Локацијски услови бр.350-35.2015-02

Локацијски услови бр.350-34.2015-02

Локацијски услови бр.350-30.2015-02

Локацијски услови бр.350-20-2015-02

Локацијски услови бр.350-17.2016-Експрес-сервис-Ражањ

Локацијски услови бр.350-14.2015-02

Локацијски услови бр.350-14.2015-02 Закључак

Локацијски услови бр..350-42.2015-02

Локацијски услови бр..350-36.2015-02

Локацијски услови бр..350-26-2015-02

Закључак о одбацивању Верзија за објављивање_20180720102954

Закључак о одбацивању Верзија за објављивање_20180320073900

Закључак о одбацивању Верзија за објављивање_20170518073504

Закључак локцијски услови-350-10-2016 Милкић за објављивање

Закључак локацијски услови-350-10-2017-Јелена Вујчић Ражањ за објављивање

Закључак због одустајања од захтева ЛУ реконструкција моста на Пардичкој реци

Закључак Локацијски услови бр.350-4-2017-УГИ-Дом-културе-Ражањ