ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СЛОБОДНОГ УДРУЖИВАЊА ГРАЂАНА РАДИ ОРГАНИЗОВАНОГ УЧЕШЋА У СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, СПАСАВАЊУ ЉУДИ И ИМОВИНЕ

 17. март 2023.