Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

 10. јануар 2023.