Стручни nадзор над iзвођењем грађевинских радова на реконструкцији објекта и доградњи лифта-школска зграда и реконструкцији објекта-школске трпезарије -ОШ «Иван Вушовић» Ражањ

 27. децембар 2022.