еКатастар непокретности

Сервис омогућава претраживање података о непокретностима, који су у Служби за катастар непокретности са назначеним датумом ажурности били у статусу "активни".

Подаци су организовани по општинама. Непокретности претражујете у оквиру катастарских општина изабране општине. Београд и Ниш имају статус Градова. То значи да морате да изаберете општине ових градова код претраживања непокретности.

Више на сајту Републичког геодетског завода

 

eKatastar nepokretnosti