Пољопривреда

Општина Ражањ обухвата 14.798 ха пољопривредних површина, што представља 51% од укупне површине територије Општине.


  • Профил пољопривреде

    Структура пољопривредних површина одликује се великим уделом обрадивих површина које чине 12.330,75 ха пољопривредних површина (83,32%). Остатак пољопривредних површина обухватају воћњаци и виногради.