Телекомуникације

У хијерархији Телеком-а, чворна централа Ражањ има ранг чворног подручја у оквиру Радне јединице Крушевац (мрежна група 037).
У току 2005-те године након извршене реорганизације у Телеком-у настале су 4 основне регије где је чворна централа Ражањ припала регији „Центар“ са седиштем у Крушевцу.
Извршна јединица Крушевац је подељена на 6 регионална комутациона чвора: Ћићевац, Варварин, Ражањ, Брус, Александровац и Трстеник.
1997-е године кренуо је развој стационарне телефоније. Одрађена је телефонизација у следећим сеоским насељима: 1997. год.- Послон и Чубура; 1999. год. - Нови Брачин, Стари Брачин, Претрковац, Пардик и Шетка; 2005. год. - Мађере. На територији општине Ражањ извршена је замена аналогних дигиталним централама, 1999. године у Ражњу и 2005. године у Витошевцу.
1997-е године активиран је удаљен степен ЧЦ Ражањ са новом приступном мрежом која напаја села Послон и Чубура.
1999-е године изграђена је нова приступна мрежа ИС Нови Брачин која напаја сеоска насеља Нови Брачин, Стари Брачин и Претрковац, као и нове приступне мреже ИС Пардик и ИС Шетка које напајају села Пардик и Шетку.
2005-е године активиран је удаљен степен ЧЦ Ражањ са новом приступном мрежом која напаја село Мађере.

Табела: Типови централа, капацитет и број корисника

Р. бр

Назив централе

Насеља која обухвата

Тип централе

Капацитет централе

Број корисника

1.

ЧН Ражањ

МЗ: Ражањ, Варош, Липовац, Чубура, Послон, Мађере

DTKS 23

1248

1054

2.

ИС Нови Брачин

МЗ: Нови Брачин, Стари Брачин, Претрковац

DTKS 23

512

376

3.

ИС Пардик

МЗ Пардик

DTKS 23

200

105

4.

ИС Шетка

МЗ Шетка

DTKS 23

200

152

5.

КН Скорица

МЗ: Скорица и Смиловац

SI 2000

400

441

6.

KН Витошевац

МЗ: Витошевац и Подгорац

DTKS 23

384

351

 

На територији Општине, од 23 насељена места, телефонску мрежу поседује 15 насеља са 2.985 претплатника.
Телефонске централе налазе се у 6 насељених места. Постоји једна чворна централа у Ражњу, две крајње централе у Скорици и Витошевцу и три истурена степена у Новом Брачину, Шетки и Пардику. Капацитет централа: Ражањ-1248; Нови Брачин-512; Пардик-200; Скорица-400; Витошевац-384; Шетка-200. .
Укупан број претплатника по местима: Ражањ-598; Варош-103; Мађере-139; Послон-91; Чубура-49; Липовац-74; Витошевац-236; Подгорац-115; Смиловац-235; Скорица-206; Претрковац-96; Нови Брачин-191; Стари Брачин-89; Пардик-105; Шетка-152.
На територији општине Ражањ постављене су ваздушне мреже у насељима Ражањ, Варош, Липовац, Витошевац, Подгорац, Смиловац, Скорица, као и подземне мреже у селима Мађере, Послон, Чубура, Претрковац, Нови Брачин, Стари Брачин, Пардик, Шетка. Дужина кабловске мреже је 41.390 м.
У неким насељима постоје корисници CDMA система бежичне телефоније: Браљина-94; Маћија-34; Церово-21; Рујиште-115; Црни Као-102; Прасковче-87; Малетина-53.
Приступна мрежа је изграђена полагањем ТТ каблова, 50% су оловни каблови са папирном изолацијом, а 50% каблови са ПВЦ изолацијом. Просечан век приступне мреже је око 20 година.
Кабловска ТТ канализација постоји само у Ражњу у дужини од 900 м. Пролази Међународни оптички кабл и локални оптички кабл Брачин-Витошевац и Шетка-Пардик. Од Витошевца до Скорице је НФ симетрични кабл.
По густини ТТ комуникација стање у Општини је повољније у односу на ранији период. Уградњом нове чворне централе у Ражњу створени су предуслови за активнију политику телефонизације. Општина Ражањ располаже са 24,09 телефонских апарата на 100 становника. Од укупно 2.739 телефонских апарата у употреби, у седишту Општине прикључено је 24% а остали опслужују сеоска насеља. Главни проблем у области ПТТ инфраструктуре представља мали капацитет система преноса на релацији чворна централа Ражањ – главна централа Крушевац, који отежава комуницирање Општине са окружењем.
У општини Ражањ постоје 3 поште: Ражањ-37215; Витошевац-37213; Нови Брачин-37216 као и шалтерска пошта у Скорици и Смиловцу.
На територије Србије постоје 3 мобилна оператера (Телеком Србија са мрежама 064 и 065, Теленор са мрежама 062 и 063 и ВИП Мобил са мрежама 060 и 061).