Електромрежа

Електроенергетика

Дистрибуција „Крушевац“, пословница Ражањ покрива територију Oпштине, сем насеља Прасковче које је у надлежности Електродистрибуције Алексинац. Укупно има 3.988 купаца ( домаћинстава ) и 379 купаца из категорије  вирмански купци.

Конзум општине Ражањ напаја се из трафо станице 35/10 КВ, Ражањ, снаге 2X8МВА. За сада је уграђен један трансформатор али постоји могућност уградње још једног трансформатора. Тренутна искоришћеност и оптерећење не прелази 40% тако да тренутни инсталисани капацитет задовољава потребе купаца за дужи период.

Напајање Општине, односно трафо станице 35/10КВ се врши преко далековода Лучина- Ражањ, изграђеног пре десетак година. Постоји могућност резервног напајања далеководом 35КВ Појате-Ражањ али из правца Параћина није могуће напајати већа оптерећења од постојећег, док се из правца Сталаћа може покрити и повећано оптерећење. Ово резервно напајање обезбеђује бољу погонску стабилност јер се у случају кварова обезбеђује напајање купаца из другог извора, уз краткотрајни прекид.

Из трафо станице 35/10 КВ купци се напајају са 710КВ са следећих извода: Витошевац, 14.октобар, Циглана, Ражањ, Браљина, Брачин и Црни Као.

Извод Витошевац приближне дужине 17,2км напаја 144 трафо станица у насељима: Варош, Шетка, Пардик, Подгорац, Витошевац и Грабово.

Извод 14.октобар је кабловски вод дужине 50м и напаја само трафо станицу 14.октобар.

Извод Циглана, дугачак 1,8км до сада је био индустријски извод за трафо станицу Циглана и Стовариште, али је изградњом трафо станице Варош 2 планирано и напајање купаца широке потрошње из Ражња и Вароши.

На изводу Ражањ који је дугачак око 3,3км напаја се 9 трафо станица у Ражњу. Значајно је напоменути да се у случају квара на изводу Црни Као до ражањског гробља, купци на овом изводу могу напоити преко извода Ражањ. Ова варијанта је могућа и у случају квара на изводу Ражањ.

Извод Браљина дугачак 18,7км напаја 11 трафо станица и  насеља Мађере, Маћију, Браљину, Церово и Малетину и купце општине Ћићевац у Стеванцу и Расинској Браљини. И овде је значајно напоменути да постоји могућност резервног напајања купаца на овом изводу у случају квара на деоници од Ражња до Мађера или Маћије од стране Ћићевца, преко далековода Лучина-Маћија.

На изводу Брачин су трафо станице у насељима Нови Брачин, Стари Брачин, Претрковац, Смиловац и Скорица, као и насеље Плочник у општини Ћићевац и насеље Китица и наплатна рампа у Ражњу.

Извод Црни Као дужине око 16,5км напаја 12 трафо станица и купце Чубуре, Послона, Шабажевице, Липовца, Рујишта, Црног Кала, и бензинску пумпу ОМВ.         

 

Табела 2.7.1 Табеларни приказ броја купаца електричне енергије и дужинe нисконапонске мреже по насељеним местима у општини Ражањ

Место

Укупан број купаца

Дужина нисконапонске мреже у км

Ражањ

540

12,4

Подгорац

185

6,0

Варош

140

6,6

Шетка

211

9,7

Нови Брачин

231

13,0

Смиловац

321

9,1

Рујиште

159

7,0

Претрковац

123

7,4

Мађере

177

6,0

Пардик

125

5,4

Послон

128

4,3

Скорица

339

7,5

Црни Као

146

4,8

Чубура

68

3,1

Стари Брачин

105

5,6

Грабово

74

2,6

Липовац

85

3,8

Витошевац

451

13,2

Церово

41

1,6

Маћија

61

3,1

Малетина

69

2,1


Како постојећи капацитети перспективно за десетак година задовољавају постојећи обим потрошње и процењена повећања, то се планом развоја до 2024.године не предвиђа изградња нових енергетских капацитета сем одржавања постојећих.           

 

Табела 2.7.2 Табеларни приказ

 електрификације насеља општине Ражањ

Р.бр.

Насеља

Године

1.

Ражањ

1958.

2.

Браљина

1964.

3.

Грабово

1962.

4.

Липовац

1958.

5.

Мађере

1964.

6.

Малетина

1961.

7.

Маћија

1964.

8.

Нови Брачин

1961.

9.

Пардик

1961.

10.

Подгорац

1961.

11.

Послон

1958.

12.

Претрковац

1960.

13.

Рујиште

1958.

14.

Церово

1964.

15.

Црни Као

1958.

16.

Чубура

1958.

17.

Варош

1958.

18.

Витошевац

1960.

19.

Скорица

1960.

20.

Смиловац

1960

21.

Стари Брачин

1960.

22.

Шетка

1961.

 

          Са енергетског становишта за општину Ражањ, а поготову за само насеље, била би интересантна анализа искоришћења свих погодности природног гаса за чије коришћење постоје неопходни предуслови.