Географски положај

Razanj iz vazduha

Општина Ражањ има повољан географски положај. Налази се на раскршћу Балканске и Карпатске Србије и Великог и Јужног поморавља. Окружена је општинама Крушевац, Алексинац, Соко Бања, Бољевац, Параћин и Ћићевац, са којима је повезују три регионална путна правца. Њеном територијом пролази најзначајнија републичка друмска саобраћајница ауто-пут Београд-Ниш.На североисточној страни Ражња налази се планина Буковик, а на северној превој Мечка. Варошица Ражањ се налази на 55 км од Ниша према Београду, на надморској висини од 264 м.

Железничке станице Браљина и Ђунис на прузи Београд – Ниш, налазе се западно од Ражња, удаљене 10-так километара.

Општина захвата величину од 289 км2. Административно припада Нишком региону, а саму општину сачињавају 23 насеља.