Историја

Иако нису вршена значајна археолошка истраживања на територији општине Ражањ, приликом изградње кућа, копања бунара и сл. наилази се на врло занимљиве археолошке локације које потврђују постојање овог насеља још п.н.е. Нађени предмети који се чувају у музејима, у Београду и Нишу, сведоче да је ово подручје било насељено у праисторијско доба.


  • Историјске знаменитости

    Од културно-историјских споменика старијег датума важно је споменути манастир Св. Роман из IX века. Манастир се налази крај пута који води од Ражња према Крушевцу, на десној обали Јужне Мораве. Припада групи манастира који су подигнути пре Немањића.

  • Историјски преглед

    Легенда о Ражњу говори о граду још из доба Римљана када се овај град звао Арсена, од латинске речи    а р с е н а л е,   у буквалном преводу “магацин за смештај ратне спреме”, те се због тога и насеље звало Арсена.