Апотеке


На територији општине Ражањ налазе се следеће апотеке:


Апотека Ниш, Партизанска бб. 37215 Ражањ
тел:037/3841-233.
ПЕТ-САР ФАРМ, Партизанска 49 37215 Ражањ
тел:037/3841-970.
Апотека Ниш, 37213 Витошевац
тел:037/845-195.
Апотека Ниш, 37218 Скорица
тел:037/847-077.
АНА ПЛУС, Јовановац 37216 Нови Брачин
тел: 035/760-555.