О Ражњу

Општина Ражањ има повољан географски положај. Налази се на раскршћу Балканске и Карпатске Србије и Великог и Јужног поморавља. Окружена је општинама Крушевац, Алексинац, Соко Бања, Бољевац, Параћин и Ћићевац, са којима је повезују три регионална путн…