Информације о пројекту "Јаке жене"

Projekat jake zene, logo

У циљу доприноса успостављању локалних механизама подршке за економско оснаживање жена из руралних и сиромашних подручја, Општина Ражањ у сарадњи са удружењем „Етно конац“, удружењем „Сунчев зрак“ и Туристичком организацијом општине Ражањ спроводи пројекат „Јаке жене“. Пројектом се успоставља женска пољопривредно-социјална задруга, којa омогућава повећање запошљивости и запослености жена, а посебно жена из руралних и сиромашних подручја општине Ражањ: жена са ниским или неодговарајућим степеном квалификација, Ромкиња, самохраних мајки, жена са инвалидитетом.

Женска задруга као нови организациони облик излази у сусрет потребама за пласманом пољопривредних и других призвода. Путем теоријских и стручних радионица, жене ће бити оспособљене за управљање и ангажман у новоформираној задрузи, производњу у контролисаним условимаи у складу са законском регулативом, заједнички наступ на тржишту и пласман финалних производа (продаја путем новог сајта задруге, учествовање на националнимлокалним сајмовима). За управљање задругом биће оспособљено 20 жена, а кориснице пројекта ће имати прилику да се упознају са производним процесима током посета погонима за прераду воћа и поврћа. Током пројекта учеснице ће припремити рецептуре за максимално 4 финална производа, а такође ће бити оспособљене за набавку адекватне опреме за производњу. Такође, учешћем на три национална сајма и низом промотивних активности, Задруга и делатност жена биће позиционирана и препозната у широј јавности, што ће у великој мери олакшати њихов излазак на тржиште.

Пројекат „Јаке жене“ доприноси решавању проблема незапослености у локалној заједници на иновативан начин, анимирањем и укључивањемвишеструко рањивих група, и оснажује сарадњу и партнерства између различитих сектора на локалном нивоу.

Економско оснаживање жена на локалном нивоу представља допринос у правцу остваривања циљева који су дефинисани глобалном Агендом Уједињених нација, и то циља који се односи на промовисање инклузивног и одрживог економског раста, запослености и достојанственог рада за све (Циљ 8). Такође, будући да је усмерен на оснаживање жена, пројекат доприноси остваривању родне равноправности, петог циља одрживог развоја Агенде УН.

Пројекат се спроводи у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2. Програм ЛИП 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.

Више о пројекту „Јаке жене” сазнајте на сајту Женске пољопривредне-социјалне задруге „Ражањке”.