Месне канцеларије

За извршење одређених послова из надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана на територији Општине Ражањ, у оквиру Одељења за друштвене делатности општу управу, правне и заједничке послове образују се Матична подручја и то:

Матично подручје Ражањ - Варош, Чубура, Послон, Мађере;

Матично подручје Витошевац - за насељено место Витошевац, Подгорац, Грабово, Пардик;

Матично подручје Нови Брачин - за насељено место Нови Брачин, Стари Брачин и  Претрковац;

Матично подручје Прасковче - за насељено место Прасковче, Малетина, Браљина, Церово, Рујиште, Црни Као, Маћија, Липовац, Шетка;

Матично подручје Скорица - за насељено место Скорица,Смиловац.