Потврде о почетку грађења

Потврда бр. 351-13.2015-02

Потврда бр. 351-15.2015-02

Потврда бр. 351-16.2015-02

Потврда бр. 351-17.2015-02

Потврда бр. 351-21.2015-02(1)

Потврда бр. 351-21.2015-02

Потврда бр. 351-24-1.2015-02

Потврда бр. 351-42.2014-02

ПОТВРДА-бр.351-29.2015-02

ПОТВРДА-бр.351-32.2015-02

ПОТВРДА-бр.351-34.2015-02

ПОТВРДА-бр.351-37.2015-02

ПОТВРДА-бр.351-40.2015-02

ПОТВРДА-бр.351-43.2015-02

ПОТВРДА-бр.-351-47.2015-02

Потврда-о-пријави-радова-351-5-2018-02

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170615094829

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170622120330

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170707083842

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170904074351

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170929081506

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170929081522

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20170929081542

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20171109080841

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20180423083014

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20180427101052

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20180730082649

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање_20180730082701

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање-351-1.2018-02-1

Потврда-о-пријави-радова-за-објављивање-351-2.2018-02

ПОТВРДА-пријавa-почетка-грађења-351-225.2016-02-дом-здравља-трећа-фаза

ПОТВРДА-пријавa-почетка-грађења-дом-здравља-трећа-фаза

ПОТВРДА-пријави-почетка-грађења-мост-подгорац-пардик

Решење-о-одобрењу-извођења-радова-Верзија-за-објављивање_20170705074044