Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

 06. јун 2024.


Решење О Расподели Средстава

Информација

 

Записник О Раду И Одлучивању Комисије За Оцену Пројекта

Пословник О Раду Комисије За Оцену Пројеката

Предлог Расподеле Средстава Комисије За Оцену Пројеката

 

1. Записник Стручне Службе О Приспелим Пријавама За Чланове Стручне Комисије

2. Биографије Свих Пријављених Кандидата За Учешће У Раду Стручне Комисије Задужене За Спровођење Конкурса

3. Бодовна Листа Пријављених Кандидата За Учешће У Раду Стручне Комисије Задужене За Спровођење Конкурса

4. Биографије Чланова Стручне Комисије За Спровођење Конкурса

 

1. Одлука О Расподели Средстава За Суфинансирање Пројеката У Области Јавног Информисања У 2024. Год.

2. Одлуке О Расписивању Конкурса За Суфинансирање Пројеката У Области Ј.Инфор. За 2024

3. Јавни Позив За Учешће На Конкурсу За Суфинансирање Пројеката За Остваривање Јабног Интереса У Области Јавног Информисања

3.1 Буџет Пројекта И Финасијски Извештај(Образац 1, Образац 1А И Образац 2)

3.2 Пријава За Суфинансирање Пројеката У Области Јавног Информисања (Образац 1)

3.3 Ревидирана Пријава За Суфинансирање Пројекта У Области Јавног Информисања, Образац 1А

3.4 Наративни И Финансијски Извештај О Реализацији Пројекта У Области Јавног Информисања (Образац 2)

3.5 Образац За Пријавау За Члана Комисије (Образац 3)

3.6 Бодовна Листа За Оцену Пројекта Производње Медијских Садржаја (Образац 4)

3.7 Бодовна Листа За Оцену Пројекта За Стручне Едукације, Унапређење Професионалних И Етичких Стандарда И Истраживања У Области Јавног Информисања (Образац 5)

3.8 Изјава О Објављивању Емитовању Произведеног Медијског Садржаја (Образац 6)

3.9 Изјава О Реализовању Планираних Активности (Образац 7)

Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу