ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

 02. септембар 2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЖАЊ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-135/22-11
Датум: 02.09.2022. године
Р А Ж А Њ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПОВОДОМ 13. ОКТОБРА – ДАНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Полазећи од потребе да се друштвено верификују постигнути резултати и успеси у разним
областима друштвеног живота, да се негују и подстичу креативне вредности и стваралачки
потенцијал посебно младих, да се укаже заслужено признање правним лицима и грађанима који су
својим деловањем допринели укупном развоју општине Ражањ, поштујући слободарске традиције
народа овог краја и друштвено признате моралне критеријуме, Скупштина општине Ражањ је
донела Одлуку о наградама и признањима општине Ражањ („Службени лист“ општине Ражањ број
12/18 и 10/21) којом је установила признања општине Ражањ и то:
Повеља општине Ражањ је највише признање које се додељује грађанима-
држављанима Републике Србије, са пребивалиштем на територији општине Ражањ, односно
правним лицима са седиштем на територији општине Ражањ, која су својим животом и радом
постигли врхунске резултате у области привреде, пољопривреде, предузетништва,науке и
технологије, заштите животне средине, здравства, образовања, културе и уметности, физичке
културе и спорта, хуманитарног рада, управе, одбране и безбедности, месне и локалне самоуправе
и другим областима друштвеног живота и тиме допринели укупном развоју општине Ражањ.
Повеља општине Ражањ може се доделити и грађанима-држављанима Републике Србије, чије
пребивалиште није на територији општине Ражањ, односно правним лицима чије седиште није на
територији општине Ражањ, а могу се доделити и страним држављанима, страним предузећима,
установама, удружењима грађана или организацијама, ако су резултати њиховог рада и
стваралаштва од великог значаја за развој општине Ражањ или имају шири друштвени значај.
Признање се израђује у форми свечаног писаног акта.
У једној календарској години додељује се највише једна Повеља општине Ражањ физичком лицу и
највише једна Повеља општине Ражањ правном лицу.
Повеља општине Ражањ се истом лицу може доделити само једном.
Плакета општине Ражањ је специјално признање које се додељује грађанима са
пребивалиштем на територији општине Ражањ, односно правним лицима са седиштем на
територији општине Ражањ, за изузетан подстицај расту и развоју привреде и друштва општине, за
посебан допринос на афирмацији општине Ражањ, као и за достигнућа која представљају трајну
вредност за општину Ражањ.
Плакета општине Ражањ може се доделити и грађанима који немају пребивалиште на
територији општине Ражањ, правним лицима чије седиште није на територији општине Ражањ, као
и страним држављанима, страним предузећима, установама, удружењима грађана или

организацијама, ако су резултати њиховог рада и стваралаштва од великог значаја за развој
општине Ражањ или имају шири друштвени значај.
Признање се састоји од четвороугаоне плакете са рељефним приказом грба и текста.
Признање почасни грађанин општине Ражањ додељује се као највиша лична почаст
и израз посебног поштовања грађанима општине Ражањ чији су рад и достигнућа од посебног
значаја за општину Ражањ.
Звање почасног грађанина може се доделити грађанима који нису житељи општине Ражањ као и
страним држављанима.
Признање се састоји од свечаног писаног акта и значке.
Признање заслужни грађанин општине Ражањ додељује се грађанима општине
Ражањ за учињена хумана дела, за дугогодишњи рад и остварења у области научно-истраживачког
рада, здравства, просвете, културе, уметности, физичке културе, спорта, производног рада и
другим областима друштвеног и јавног живота, који су од изузетног значаја и представљају трајну
вредност за општину Ражањ.
Признање заслужни грађанин општине Ражањ може се доделити и грађанима који немају
пребивалиште на територији општине Ражањ, као и страним држављанима, уколико је њихов
допринос од изузетног значаја за општину Ражањ.
Признање се састоји од свечаног писаног акта и значке.
У једној години могу се доделити највише три признања заслужни грађанин.
Награда се додељује само једном.
Право предлагања кандидата за признања имају сва правна и физичка лица, која испуњавају
услове прописане Одлуком.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, с
навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу које
се предлаже и резултате кандидата.
Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или оверена фотокопија одговарајуће
документације, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о
признању не враћа предлагачу.
Предлози се достављају Комисији за административна питања, представке и жалбе
Скупштине општине Ражањ, до понедељка 26.септембра 2022. године.
Одлуку о додели признања доноси Скупштина општине Ражањ.

СЕКРЕТАР СО-Е
Звездана Бркић, с.р.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 2022.