Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно за суфинансирање програма од јавног интереса који реализују удружења грађана

 08. мај 2023.


Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно за суфинансирање  програма од јавног интереса који реализују удружења грађана  у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштита, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисање људских и мањинских права, наука, образовања, заштите животиња, одрживог развој, заштите потрошача, борбе против корупције, афирмисања равноправности полова, програми и пројекти за младе, хуманитарни програми и други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Ражањ и афирмацији грађанског активизма.